26. juni 2017

Projekt skal afklare patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid

POLST projektet skal udvikle og afprøve et dokument med fokus på ønsker for den sidste tid.

Der er i disse år fokus på at øge kvaliteten af pleje og behandling i den sidste tid, både med en bedre palliativ behandling, men også med at sikre, at patienter og plejehjemsbeboere inddrages i beslutningerne.

Som beskrevet i en nylig udtalelse fra Det Etiske Råd (december 2016) oplever både patienter og sundhedsprofessionelle, at der ofte ikke er kendskab til patienters og plejehjemsbeboeres ønsker, hvilket i akutte situationer kan resultere i uønsket behandling som f.eks. forsøg på genoplivning.

Formålet med POLST projektet er at udvikle og afprøve et dokument, der sikrer, at patienters og plejehjemsbeboeres ønsker for den sidste tid er kendte, dokumenterede og retsgyldige.

Projektet ledes af lektor Hanne Irene Jensen, Sygehus Lillebælt/Syddansk Universitet i samarbejde med forskningsansvarlig overlæge Hans-Henrik Bülow, Holbæk.

Der er ansat en ph.d. studerende i projektet pr. 1.maj 2017.

Det amerikanske POLST dokument som forbillede

Modelforbilledet er det amerikanske POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment) dokument. Det handler om ved kendte sygdomstilstande som f.eks. cancer, KOL og hjertesygdomme at få taget stilling på forhånd, så man undgår uønskede forsøg på genoplivning.

Et POLST dokument udfyldes efter en samtale mellem patienten (og/eller familien) og den praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge.

Tilstand, prognose, behandlingsmuligheder, behandlingskonsekvenser og patientens værdier og ønsker bliver diskuteret, og sammen nås en beslutning om, hvorvidt der ved forværring skal gives fuld behandling, begrænset behandling eller palliativ behandling.

Test af dansk POLST model

I projektet testes en dansk POLST model på sengeafdelinger, i hjemmepleje/lægepraksis og på plejehjem. Patienter og plejehjemsbeboere, der er så syge, at døden kan indtræffe indenfor 6-12 måneder, bliver inviteret til at deltage i projektet.

Deltagende personale og patienter, plejehjemsbeboere og pårørende fra både pilottest og storskalatest får efterfølgende udleveret et spørgeskema med både strukturerede spørgsmål og mulighed for at skrive kommentarer.

Der bliver gennemført semistrukturerede interviews med et udvalg af deltagende personale og patienter, plejehjemsbeboere og pårørende. Alle deltagerne, patienter og plejehjemsbeboere følges hver 3. måned til de dør eller i to år, og der registreres, hvor de dør og behandlingen i den sidste tid.

POLST model til kommuner og sygehuse i hele landet

Projektet forventes at kunne danne grundlag for udbredelse af en tilrettet, dansk POLST model til kommuner og sygehuse i hele landet, hvilket vil øge kendskabet til den enkelte patients og plejehjemsbeboers ønsker og dermed også muligheden for, at deres ønsker indfries, hvad enten de ønsker fuld behandling, delvis behandling eller kun palliativ behandling.

Det forventes, at en pilottest kan påbegyndes i januar 2018.

Projektet er støttet af bl.a. Novo Nordisk og Regionernes og Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje.