27. september 2021

Ole Hartling modtog Liv&Død Prisen 2021

Ved en reception hos Landsforeningen Liv&Død blev dette års Liv&Død Pris overrakt til Ole Hartling.

Prisoverrrækkelsen fandt sted fredag den 24. september kl. 16-17.30.

Ole Hartling modtog prisen for sin mangeårige indsats og enestående evne til at formidle om de svære emner sorg og død .

Taler ved Liv&Død Pris overrækkelsen

Formand for Landsforeningen Liv&Død, Michael Hviid Jacobsen, bød gæsterne velkommen og sagde i talen om dette års prismodtager bl.a.:

I år går Liv&Død Prisen til en person, der vedvarende, smukt og klogt har sat død og sorg på dagsordenen ved at sætte ord på noget af det, der er allersværest at tale om og forstå. Liv&Død Prisen 2021 går til dig, Ole Hartling, for din mangeårige indsats og enestående evne til at formidle i øjenhøjde og med menneskelighed om død og sorg.

Død og sorg. Når samtalen falder på disse emner, både i de private hjem og i professionelle rammer, bliver vi ofte akavede og tavse. Det er som om, vi kommer til kort både følelsesmæssigt og sprogligt – og at ordene ikke rækker eller falder forkert – når det handler om død og sorg. For død og sorg er ofte omgærdet af et tabu i vores samfund, og vi holder os helst langt væk fra disse emner, der både kan skabe forlegenhed og ubehag.

Men der er undtagelser. Der er også nogle, som ikke holder sig på afstand af død og sorg. Som faktisk går ekstra tæt på, og som kan noget særligt, når det kommer til at beskrive vores møde med død og sorg – både som almindelige mennesker, som sundhedsprofessionelle og som samfund.

Ole Hartling, du er om nogen en af dem. En af dem, der som formidler besidder helt enestående kvaliteter, når det kommer til både på skrift og i tale at sætte fokus på død og sorg. Gennem artikler, bøger, foredrag og podcasts har du igennem en efterhånden lang årrække gjort os klogere på livets store spørgsmål. I dit arbejde som forfatter og debattør har du ikke blot trukket på dine erfaringer som læge, men også som sørgende og efterladt.

Læs hele formandens tale her (pdf).

Efter formandens tale fik Ole Hartling ordet. Han sagde bl.a.:

Liv & Død hedder foreningen her. Den rummer det hele, for vi er alle spændt ud mellem de modsætninger. Det gælder overalt. ”Sorrig og glæde, de vandrer til hobe, lykke, ulykke, de gange på rad.” Vi glæder os over lyset, fordi vi kender mørket.

Og vi har altid modsætningerne med os, som Ingemann siger: ”Tit er jeg glad, men vil dog gerne græde.” Alle versene i hans sang rummer modsætningerne; de er der hele tiden: ”… Tit er jeg sorrigfuld og må dog le, …”

I sidste vers rimer Ingeman ligefrem ’glæde’ på ’græde’, og her kommer vi så også tilbage til etikkens grundelement, afhængigheden af andre, det relationelle, fællesskabet med medmennesket. For sidste vers lyder:

”O du, som ene dele kan min glæde!
Du ved hvis barm jeg turde frit udgræde!
O, hvis du kendte, hvis du elsked mig,
jeg kunne være, som jeg er – hos dig.”

Vi er grundigt og sært uforberedte på sorgerne. Men også på glæderne.

At skulle modtage jeres pris var så uventet og overraskende for mig, men måske også netop derfor en ekstra stor glæde. Tak!

Læs hele Ole Hartlings tale her (pdf).

Undervejs til receptionen sang den danske kunster Gurli Octavia.

Herefter var der kaffe og kage til gæsterne.

Se billeder fra dagen

 

Om Liv&Død Prisen

Læs mere om Liv&Død Prisen og se, hvem der også har modtaget prisen gennem tiden, her.