6. marts 2014

Nu kan du blive begravet i skoven

Odense Kommune har åbnet Danmarks første skovbegravelsesplads i Kohaveskoven.

Den 5. marts 2014 åbnede Danmarks første skovbegravelsesplads i uindviet jord. Begravelsespladsen ligger i den kommunalt ejede Kohaveskov lidt uden for Odense.

Allerede i 2008 blev det via en ændring i begravelsesloven muligt for de danske kommuner at etablere kommunale begravelsespladser i uindviet jord, fx i en skov. Siden da har enkelte kommuner arbejdet på dette, fx Frederikshavn og Hedensted, men disse projekter er strandet blandet andet på grund af uenigheder mellem de pågældende kommuner og Kirkeministeriet omkring, hvem der skulle stå for den daglige drift af skovbegravelsespladserne.

For knap to år siden tog Odense Kommune så initiativ til at finde et egnet skovområde, og det er nu endelig lykkedes at få alle godkendelser på plads for skovbegravelsespladsen med adresse på Landkildevej 60, Odense.

Selve begravelsesområdet for den nye skovbegravelsesplads er et areal på 1 hektar med mulighed for på sigt at udvide pladsen til 2 hektar. Skovstykket, hvor pladsen ligger, blev tilplantet i 1945 med blandt andet ask, ahorn og eg, men indeholder desuden en del ældre egetræer, hvoraf nogle er mere end 100 år gamle.

Det er Odense Kommunes Kirkegårdskontor, der administrerer begravelsespladsen, hvor alle har mulighed for at købe en plads. Alle pladser udlægges som anonyme gravsteder på 1,0 m2, og der må kun nedsættes én urne i hvert gravsted. Fredningsperioden er 10 år, og gravstederne kan ikke fornys. Herudover gælder en række andre regler for skovbegravelsespladsen:

 

  • Gravstederne kan ikke reserveres.
  • Der kan ikke foretages urneflytning / -opgravning fra gravpladsen.
  • Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af gravstedet.
  • Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende.
  • Odense Kommunes Kirkegårdskontor afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.
  • Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.
  • Der må ikke nedsættes aske uden urne.
  • Urnenedsættelser kan ikke overværes.
  • Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

 

Prisen for at erhverve et urnegravsted på Danmarks første skovbegravelsesplads svarer til prisen for en plads på anonym urnefællesplæne på Odense Kommunale Kirkegårde. Ønsker man at gøre brug af pladsen, kan man henvende sig hos Odense Kommunes Kirkegårdskontor.

Se levende billeder fra skovbegravelsespladsen hos TV2/Fyn