29. maj 2019

Michael Hviid Jacobsen satte fokus på døden som tabu til foredrag hos Liv&Død

Michael Hviid Jacobsen afholdt mandag den 20. maj foredraget ‘Døden som tabu – Hvordan blev døden et tabu, og er den det stadig?’.

Michael Hviid Jacobsen belyste i sit fokus på døden som tabu også, hvad et tabu er, og hvordan det har virket op gennem tiden og frem til i dag.

Han fortalte i den forbindelse,at tabubegrebet oprindeligt stammer fra den opdagelsesrejsende kaptajn James Cooks møde med den polynesiske kultur på Tonga i 1777. Her betød begrebet ‘tabu’ et kulturelt indstiftet forbud mod at spise, røre ved, gøre brug af eller tale om bestemte ting – et forbud kun stammens høvding måtte overtræde. 

Begreberne ‘tabu’, ‘tabubelagt’ og ‘tabuisering’ bekriver ifølge Michel Hviid Jacobsen i dag vores kulturs forhold til en lang række bestemte fænomener. Han understregede, at et tabu er dynamisk og kontekstafhængigt og kan udfordres og opløses.

Tabuets formål

Ifølge Michael Hviid Jacobsen har tabuet en lang række formål, som er:

 • Regler for, hvordan man omtaler/omgås det hellige, farlige eller forbudte i en given kultur
 • Et forbud mod at tale åbent om bestemte temaer
 • Et forbud mod at komme i kontakt med/berøre bestemte genstande/mennesker
 • Et forbud mod at besøge/opholde sig på bestemte steder (der opfattes som forbudte eller særligt hellige og ukrænkelige)

Aftabuiseringens tidsalder

Ifølge Michael Hviid Jacobsen kan der skelnes mellem ‘små tabuer’ og ‘store tabuer’. Hvor de første henviser til en lang række fænomener såsom tabuer omkring sexchikane og kropsbehåring etc., handler de sidstnævnte om de grundlæggende, eksistentielle spørgsmål om livet og døden.

I dag lever vi ifølge Michael Hviid Jacobsen i aftabuiseringens tidsalder, hvor vi målrettet forsøger at nedbryde tabuer.

Michael Hviid Jacobsen har i en årrække beskæftiget sig med døden og beslægtede emner. (Klik på billedet for at se det i stor udgave.)

 

Døden som moderne tabu

Til foredraget fortalte Michael Hviid Jacobsen, at døden i store dele af forskningslitteraturen fra 1960’erne og frem ofte blev omtalt som:

 • Tabuiseret
 • Fortrængt
 • Forbudt
 • Undertrykt
 • Fremmedgjort
 • Pornografisk
 • Bortgemt/afsondret

Dødstabuet opløst

De seneste årtier har det ifølge Michael Hviid Jacobsen i stigende grad været på mode inden for forskningen at hævde, at dødstabuet er blevet opløst. Det påstås, at vi i dag taler mere om døden end for bare få årtier siden, og at døden i dag er synlig på mange nye måder.

Ifølge Michael Hviid Jaconsen er det dog svært at dokumentere eller måle eksistensen af et tabu, ligesom det er vanskeligt at dokumentere, at det skulle være opløst.

Er døden et tabu i dag? Ja! og nej!

I forhold til om døden er et tabu i dag, mener Michael Hviid Jacobsen, at svaret både er et ja og nej.

Ja, fordi vi har svært ved at tale meningsfuldt om og udtrykke os, samtidig med at vi bliver forlegne og usikre (men også meget nysgerrige), når den virkelige død indtræffer.

Og nej, fordi vi ser på og hører om døden – dog mest den fiktive, men også den virkelige – mere eller mindre konstant gennem film og nyheder, der formidler viden, fortællinger og billeder af døden til os.

Skal døden være et tabu i dag? Nej! og ja!

Til spørgsmålet, om døden skal være et tabu i dag, svarer Michael Hviid Jacobsen såvel nej som ja.

Nej, fordi vi skal sikre, at mennesker har muligheden for at udtrykke og dele deres følelser omkring, erfaringer med og tanker om døden med andre, uden at det medfører sanktioner og distance.

Og ja, fordi døden for mange er et så eksistentielt svært og ømtåligt tema, at den bør omgås med en respektfuld dialog. Selvom døden er en iboende del af livet, så behøver vi ikke påtvinge andre en dialog om eller en forholden sig til døden.

Efter foredraget med Michael Hviid Jacobsen blev der også tid til spørgsmål fra aftenens gæster.

Foredraget fandt sted hos Landsforeningen Liv&Død på Nikolaj Plads 27 i København.

Om Michael Hviid Jacobsen

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi, ph.d. på Aalborg Universitet. Han er også nyvalgt bestyrelsesformand og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død.