8. august 2019

Liv&Død sætter fokus på digital arv i tidsskriftet ‘Omsorg’

Temaet i det netop udkomne tidsskrift 'Omsorg' er digital palliation, og her bidrager Landsforeningen Liv&Død med artiklen 'Tag hånd om den digitale arv'.

Tidskriftets seneste nummer handler om det gode samspil og de mulige konflikter mellem omsorg for alvorligt syge mennesker og sundheds-IT.

Landsforeningen Liv&Døds artikel sætter fokus på danskernes forhold og kendskab til digitalt liv og digital arv og giver perspektiver på, hvorfor det er vigtigt at tage stilling til ens digitale liv, hvordan man kan få flere til at tage hånd om det – og hvordan man kan tage stilling.

Download artiklen her (pdf).

‘Omsorg’ er et nordisk tidsskrift for alle, som arbejder med eller har nære relationer til alvorlig syge, de svageste gamle eller døende. Artiklerne omhandler emner i grænselandet mellem etik, humanisme og moderne medicin.

Læs mere om ‘Omsorg’.