17. september 2014

Kristeligt Dagblad tør tage døden alvorlig men har let til smilet

Landsforeningen Liv&Død onsdag d. 17. september uddelte Liv&Død Prisen 2014 til Kristeligt Dagblad.

Der var sol fra en klar himmel og højt humør, da Landsforeningen Liv&Død onsdag d. 17. september uddelte Liv&Død Prisen 2014 til Kristeligt Dagblad. Uddelingen foregik ved en festlig reception i Landsforeningens videncenter om død og begravelse, Funebariet. 

Her bød næstformanden for Landsforeningen Liv&Død, Stig Lynghøj Nielsen, gæsterne velkommen med en tale, hvor han bl.a. fortalte om Landsforeningens arbejde og formål samt delte lidt af historien bag Liv&Død Prisen, der første gang blev uddelt i 2011.  

En lang aftabuisering af døden

Herefter var det blevet tid til at overrække Liv&Død Prisen 2014. Stig Lynghøj Nielsen begrundede i sin tale, hvorfor det var netop Kristeligt Dagblad, der var blevet valgt som modtager af Liv&Død Prisen 2014:

“I bidrager med en unik indsats for at aftabuisere døden og skabe debat og eftertanke om den i den brede danske befolkning” sagde han og fortsatte:

“I har med jeres grundige dækning – ikke mindst i den ugentlige sektion Liv&Sjæl – berørt alle tænkelige dimensioner af det forhold, at vi mennesker skal dø. I den forbindelse har I blandt andet formået at sætte debatten om aktiv dødshjælp på dagsordenen og har samtidig gjort emner som fx hospicebevægelsen, begravelseskultur og kirkegårdsudvikling til nyheder, der når bredt ud og citeres af andre medier, og som på den måde også har spredt sig ud i det offentlige rum. Jeres måde at behandle døden på emmer ganske enkelt af kvalitet, lødighed og empati og er samlet set én lang aftabuisering af døden”.

Ansigt på døden

Stig Lynghøj Nielsen stillede også spørgsmåltegn ved, hvorfor der overhovedet er behov for at aftabuisere døden, når der fx er så megen død og sorg fx på TV og i andre medier: “Tyder det ikke på, at vi netop godt tør tage døden op som emne?”, spurgte han.

Næstformand for Landsforeningen Liv&Død, Stig Lynghøj Nielsen, overrækker Liv&Død Prisen 2014 til nyhedschef og medlem af redaktionsledelsen for Kristeligt Dagblad, Jeppe Duvaa.

Næstformand for Landsforeningen Liv&Død, Stig Lynghøj Nielsen, overrækker Liv&Død Prisen 2014 til nyhedschef og medlem af redaktionsledelsen for Kristeligt Dagblad, Jeppe Duvaa.

Det er rigtigt nok, men det er vores erfaring, at den PERSONLIGE og NÆRE død og det at forholde sig til folk i omgangskredsen, som er ramt af sorg, stadig kan være svært for mange mennesker. Mon ikke det er fordi, den meningsløshed, som døden og sorgen ofte er et udtryk for, harmonerer dårligt med dagens samfund, hvor vi helst vil kontrollere alle aspekter af livet og have ’styr på det hele’”, sagde Stig Lynghøj Nielsen og tilføjede:

“Det er dér, I hos Kristeligt Dagblad for alvor har gjort en forskel, nemlig især ved jeres mange personlige og nære portrætter af og historier om døende, pårørende, fagpersoner fra feltet samt helt almindelige danskere, der møder døden i den ene eller anden sammenhæng. I har kort sagt formået at sætte ansigt på døden,” sluttede han.

Kristeligt Dagblad: Lattermild og alvorlig på samme tid

 Herefter modtog nyhedschef og medlem af redaktionsledelsen for Kristeligt Dagblad, Jeppe Duvaa, Prisen. I takketalen sagde han bl.a.:

“Vi meget glade og taknemmelige for Liv&Død Prisen 2014. Det er en vigtig påskønnelse for os. Det betyder jo, at vores journalistik om det her store emne bliver bemærket, ikke bare blandt vores læsere – for det ved vi, at den gør – men altså også i denne her organisation, Liv&Død, som jo repræsenterer – kan man roligt sige – en meget professionel gruppe, der har lagt mærke til vores journalistik”, sagde Jeppe Duvaa og forklarede herefter lidt om, hvordan det er lykkedes at skabe kreativ og vedkommende journalistik om døden:

“Kan man være glade og muntre mennesker, når man beskæftiger sig så meget med tilværelsens mest alvorlige side, altså vores og vores pårørendes uundgåelige død, sådan som vi gør? Ja, for en ting er sikkert: Der kommer ikke ret meget kreativt ud af mennesker, der er trykkede og triste, og ud over en masse andre ting, man kan sige om journalistik, så er det jo også i høj grad en kreativ beskæftigelse. Så nøglen er, at Kristeligt Dagblad faktisk er en meget glad, munter, livfuld og lattermild arbejdsplads”, forklarede Jeppe Duvaa og fortsatte:

Prisoverrækkelsen blev efterfulgt af et lettere traktement - bl.a. en Liv&Død kage.

Prisoverrækkelsen blev efterfulgt af et lettere traktement – bl.a. en Liv&Død kage.

“Vi er også en meget broget skare af medarbejdere på Kristeligt Dagblad. Men vi har nogle fælles, centrale værdier, alle os der arbejder på avisen. Fx er det en fælles værdi for os, at man IKKE skal se bort fra de alvorlige sider i tilværelsen. Og en fælles værdi er det, at de sider er absolut centrale og væsentlige. Og med det afsæt kan man lave meget værdifuld journalistik”, vurderede Jeppe Duvaa og bemærkede afslutningsvis, at Kristeligt Dagblad overordnet er en succes i en branche, hvor det ellers går temmelig meget tilbage på mange fronter:

”Vi bilder os ind, at det har at gøre med, at vi tør at være alvorlige og tage disse emner seriøst, men at vi samtidig også altid har let til smilet”, forklarede Jeppe Duvaa og sluttede sin takketale:

“Det er skønt at blive bemærket, og jeg vil endnu engang sige tusind tak for Prisen på vegne af alle knap 100 medarbejdere på Kristeligt Dagblad”. 

Prisoverrækkelsen blev efterfulgt af lettere traktement samt et musikalsk indslag ved Elen Lura Haakensen, som er cellist i det Kgl. Kapel på det Kgl. Teater og i Operaen.