9. december 2015

Liv&Død lancerer gode råd om digital arv

Liv&Død har samlet en lang række råd på vores hjemmeside til dig, der vil sikre din egen eller familiens data på computere og nettet.

Når der sker et dødsfald i familien, kan mange være i vildrede omkring, hvordan de fx lukker afdødes Facebook-konto og får fat i fotos og e-mails. De ved måske heller ikke, hvad der sker med deres egne data, når de dør.

Det kan få store konsekvenser for de nærmeste, hvis fotos, dokumenter og konti er utilgængelige – ferieminder kan gå tabt, og afdøde bliver måske ved med at dukke op på Facebook.

Liv&Død ønsker at tage hånd om de udfordringer, som folk oplever i forhold til digital arv. Derfor har vi på vores hjemmeside samlet en lang række råd specifikt rettet mod dig, der enten har mistet en pårørende eller vil dele dine data med de nærmeste.

Hvis du er efterladt, kan du få vejledning omkring:

  • hvilke muligheder der er for at få adgang til fotos og dokumenter gemt på afdødes computer, tablet eller smartphone
  • hvordan du får adgang til afdødes e-Boks og andre data fra det offentlige
  • hvordan du sletter eller kommer ind på online konti og profiler, fx Facebook og Google

Hvis du vil sikre dine egne data, kan du få vejledning omkring:

  • hvordan pårørende kan få adgang til filer på computer, tablet eller smartphone
  • hvordan familien kan bruge e-Boks, og om der er adgang til data fra det offentlige
  • hvordan de nærmeste sletter eller kommer ind på konti og profiler på nettet, fx Facebook og Dropbox.

Derudover er der på hjemmesiden en generel introduktion til, hvad digital arv er, og en oversigt over, hvor danskerne typisk har data liggende.

Liv&Død vil fortsat have særligt fokus på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe folk, hvad angår digital arv, og vi vil derfor løbende opdatere hjemmesiden med nye råd.

Find siderne her: