8. april 2016

Konference om digital arv afholdt på Christiansborg

I dag afholdt Landsforeningen Liv&Død konference om digital arv på Christiansborg Slot.

Omkring 100 mennesker var mødt op for at deltage i konferencen. Formiddagen bød på fem oplæg af markante personer, der bidrog med spændende perspektiver på digitalt liv og arv.

Karin Gaardsted, MF (S) og IT-ordfører, var vært for konferencen.

Direktør Mogens Balling

Direktør Mogens Balling stod for en af dagens oplæg.

Flere konferencedeltagere gav udtryk for, at de havde fået en aha-oplevelse, og at der var behov for at arbejde videre med emnet i fremtiden, og vi tør godt påstå, at alle i salen gik hjem med ny viden på området.

Også medierne har vist interesse for konferencen, og TV2 var til stede og filmede fra den smukke Fællessal på Christiansborg.

Det store fremmøde og mediedækningen viser tydeligt, at digital arv er et vigtigt emne. Vi håber, at den massive opmærksomhed omkring digital arv også spreder sig til den almene befolkning, så danskerne i fremtiden vil forholde sig deres digitale arv.

I Landsforeningen Liv&Død vil vi helt sikkert følge op på konferencen og arbejde fremadrettet for at udbrede kendskabet til digital arv og dets vigtige indhold.

Vi takker alle, der deltog – både som oplægsholdere, vært og deltagere på konferencen.

Du vil snart kunne se uddrag af oplæggene fra konferencen samt billeder på vores side om konferencen.

Der blev afholdt paneldebat til sidst i konferencen. I panelet sad Julie Ballaschk, René Gade, Susanne Søndahl Wolff, Karin Gaardsted, Christiane Vejlø og Astrid Waagstein.