2. marts 2022

Kom til foredrag: Samtalen om døden

I en række foredrag sætter vi fokus på ønsket om og behovet for at tale om døden i en tid, hvor døden måske ikke længere i samme grad som tidligere er tabubelagt og gemt væk. Foredragene finder sted i løbet af foråret.

Skal vi tale om døden? Eller skal vi helst lade være? Og hvis vi så skal, hvorfor skal vi gøre det, og hvordan skal det gøres? Hvornår er det passende og meningsfuldt? Og hvem skal vi tale om døden med? Der er som regel mange (og store) spørgsmål, når det handler om døden, og ofte meget få svar.

I denne foredragsrække sætter fire oplægsholdere fokus på ønsket om og behovet for at tale om døden i en tid, hvor døden måske ikke længere i samme grad som tidligere er tabubelagt og gemt væk.

Foredragene belyser med hvert deres afsæt nogle af de overvejelser og bevæggrunde, der kan ligge til grund for ønsket om at tale (eller ikke at tale) om døden, ligesom der vil være eksempler både fra personlige erfaringer, profesionelle kontekster og videnskabelige, kunstneriske og litterære sammenhænge på, hvad vi kan lære af at tale om døden.

Til foredragene bliver det også diskuteret, hvad der kan fremme og hæmme en dialog om døden både i nære relationer og i mere professionelle og offentlige sammenhænge.

Formålet med foredragene er at vise, at samtalen om døden er vigtig, men at der også er en række vigtige overvejelser at gøre sig, hvis og når man skal tale om døden.

De fire foredrag byder på:

Præstens perspektiv: Christian Juul Busch – torsdag den 28. april kl. 17-19.
Få præstens blik på samtalen om døden – blandt andet med fokus på døden som tabu, men også på den form for samtale om døden, der bidrager til større livsintensitet.

Præst Christian Juul Busch

Læs mere om foredraget med Christian Juul Busch og book billet.

Lægens perspektiv: Ove Gaarboe – torsdag den 12. maj kl. 17-19.
Få lægens blik på samtalen om døden og vores ønsker og muligheder, når vi skal dø.

Læge Ove Gaardboe

Læs mere om foredraget med Ove Gaardboe og book billet.

Psykologens perspektiv: Bo Snedker Boman – tirsdag den 24. maj kl. 17-19.
Få psykologens blik på samtalen om døden – blandt andet med fokus på, om vi altid gør godt, når vi sætter samtaler i gang med de syge.

Psykolog Bo Snedker Boman

Læs mere om foredrag med Bo Snedker Boman og book billet.

Filosoffens perspektiv: Jacob Birkler – torsdag den 9. juni kl. 17-19.
Få filosoffens blik på samtalen om døden med udgangspunkt i en række spørgsmål om døden, som alle kan være med i en dialog om.

Filosof Jacob Birkler

Læs mere om foredrag med Jacob Birkler og book billet.

Hvor foregår foredragene?

Foredragene finder sted i Funebariet, Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om døden, på Nikolaj Plads 27 i København K.

Hvad koster foredragene?

Hvert foredrag koster 100 kr. pr. person.
Medlemmer hos Landsforeningen Liv&Død får 20 pct. rabat på foredragene.
Er du medlem? Skriv til info@livogdoed.dk og få tilsendt en rabatkode.