2. marts 2017

Klik ind på vores hjemmeside og bliv klogere på aktiv dødshjælp

Debatten om aktiv dødshjælp er den seneste tid blusset op på ny. Få et overblik over emnet og aktørerne på området.

På siden kan du bl.a. finde ud af:

  • Hvad er aktiv dødshjælp.
  • Hvad tillader loven i Danmark – og andre lande.
  • Hvilke fortalere og modstandere er der for aktiv dødshjælp.

 

Her finder du et link til siden

Vi forholder os neutralt

Landsforeningen Liv&Død er neutral i spørgsmålet, om hvorvidt aktiv dødshjælp skal lovliggøres eller ej.
 
Formålet med Landsforeningens virke er at arbejde for en værdig afsked med livet samt at medvirke til at nedbryde tabuet om døden.
 
Der går derfor en lige linje fra Foreningens formålsparagraf til at medvirke til en nuancering af debatten omkring aktiv dødshjælp samt at medvirke til at gøre opmærksom på kompleksiteten i dette spørgsmål. Vi anser det som en forpligtigelse at medvirke til at informere om samt fremme en bred og saglig debat om aktiv dødshjælp.