22. marts 2019

Christian Juul Busch holdt foredrag om sorgen – den nødvendige fortælling

Torsdag den 21. marts stod Christian Busch for et spændende foredrag hos Landsforeningen Liv&Død.

Mennesker, som oplever alvorlig sygdom eller at miste et menneske, de er knyttet til, vil ofte gøre sig overvejelser over hvilke værdier i deres tilværelse, der er de væsentligste, og hvad det betyder for deres tro.

Til foredraget satte Christian Juul Busch fokus på livsværdier, og hvordan vi kan indgå i en berigende samtale om eksistentielle temaer og trosmæssige overvejelser.

Christian Juul Busch

Der har været stor interesse for foredraget, som også var udsolgt.

Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Når vi mister et menneske, vi er knyttet til, må vi skabe en ny fortælling. Foredraget belyste, hvordan vi kan skabe ”sorgens nødvendige fortælling”, når vi mister en nærtstående.

Sorg er lige så individuel, som et menneskes fingeraftryk er unikt, og vi sørger forskelligt. Christian Juul Busch talte til foredraget om sorgens mange ansigter – og i den forbindelse vemod og fortvivlelse som en del af sorgens forskellighed.

Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab. Foredraget satte også fokus på, hvordan man kan forstå sorg og i den forbindelse vigtigheden af at fortsætte båndene til den, som er mistet.

I løbet af foredraget blev der også tid til spørgsmål fra aftenens gæster.

Om Christian Juul Busch

Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet i 30 år. Før har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og Vestre Fængsel. Han er medlem af bestyrelsen og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død.