25. november 2014

Hvad er en værdig afsked med livet?

I Liv&Døds videncenter, Funebariet, har vi de seneste år givet de godt 3.000 årlige besøgende mulighed for at komme med deres eget bud på, hvad de mener er en værdig afsked med livet.

Landsforeningen Liv&Døds formål er at virke for en værdig afsked med livet. Som forening har vi ikke et entydigt svar på, hvad en værdig afsked er, da det er meget individuelt. Desuden kan ens opfattelse af en værdig afsked ændre sig igennem livet, fx i forhold til ens livsforløb, alder, helbredstilstand m.v. Med en værdig afsked med livet tænker vi både på måden, man dør på, samt det sidste farvel i form af afskeden ved begravelsen/bisættelsen.

I Liv&Døds videncenter, Funebariet, har vi de seneste år givet de godt 3.000 årlige besøgende mulighed for at komme med deres eget bud på, hvad de mener er en værdig afsked med livet. Vi har nu valgt at vise nogle af de mange og meget forskellige bud på dette på vores nye temaside, ‘En værdig afsked’. Her man læse lidt om, hvordan vi har indsamlet buddene, samt afspille en præsentation med et udvalg af de både personlige og ofte tankevækkende bud på en værdig afsked med livet.