22. november 2013

Åben høring om dødshjælp

Mandag den 2. december 2013 fra kl. 9.30 til 12.00 afholder Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg åben høring om dødshjælp.

Høringen vil foregå i Landstingssalen på Christiansborg. Formålet med høringen er at åbne op for en åben dialog og debat om emnet. Det skal ske ved at belyse de forskellige perspektiver på dødshjælp samt få afklaret de centrale begreber.

Det er blandt andet bestyrelsen i Landsforeningen Liv&Død, der har bidraget til, at høringen nu finder sted. Formålet med Landsforeningens virke er at arbejde for en værdig afsked med livet samt at medvirke til at nedbryde tabuet om døden. Der går derfor en lige linje fra Foreningens formålsparagraf til at medvirke til en nuancering af debatten omkring dødshjælp samt at medvirke til at gøre opmærksom på kompleksiteten i dette spørgsmål.

Det skal i den forbindelse pointeres, at Landsforeningen Liv&Død er neutral i spørgsmålet, om dødshjælp skal være muligt eller ej, men Landsforeningen anser det som en forpligtigelse at medvirke til at informere om samt fremme en bred og saglig debat om dødshjælp.

Det første initiativ til høringen blev taget fra Landsforeningens side i juni 2012, hvor der blev fremsendt et brev til Sundhedsministeren. Henvendelsen til Ministeren blev senere givet videre til formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Flemming Møller Mortensen.

Der har siden juni 2012 været en løbende kontakt med Sundhedsudvalgtes formand omkring henvendelsen fra Landsforeningen Liv&Død, og på den baggrund har Sundhedsudvalget ved formand Flemming Møller Mortensen arbejdet for en debat om dødshjælp, hvilket nu har resulteret i en høring, og denne høring finder sted den 2. december 2013 i Landstingssalen på Christiansborg.

I forbindelse med høringen er en række oplægsholdere indbudt til at belyse følgende emner:

  • Lægefaglige perspektiver på dødshjælp
  • Etiske perspektiver på dødshjælp
  • Hvad taler imod en mere aktiv dødshjælp?
  • Hvad taler for en mere aktiv dødshjælp?

Det samlede program for høringen kan ses her

Høringen bliver desuden vist på Folketingets web TV og direkte på Folketingets TV-kanal.

Der er deadline for tilmelding til høringen onsdag den 27. november 2013 kl. 12.00. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, men der vil være reserveret et antal pladser til organisationer og pressen. Man kan forvente at modtage en bekræftelse på deltagelse senest fredag den 29. november 2013. Bekræftelsen skal benyttes som indgangsbillet.

Tilmelding til høringen kan ske via email SUU@ft.dk med angivelse af navn/navne, organisation og telefonnummer.