22. maj 2017

Års- og repræsentantskabsmøde i Liv&Død

Års- og repræsentanskabsmødet blev afholdt den 28. april.

Årsmødet

Traditionen tro afholdt repræsentantskabet sit årsmøde inden repræsentantskabsmødet.  Temaet var i år ”Sorgkultur i forandring – nutidens tendenser, tanker, håb og forventninger til fremtidens sorgkultur”.

Der blev holdt fire  spændende oplæg med forskellig fokus på sorg og til sidst en paneldebat blandt tre af oplægsholderne.

Formand Inge Nesgaard indledte dagens tema og sagde blandt andet:

”Dagens fire oplæg har alle fokus på sorg og sorgkultur. På bestyrelsesmødet i maj 2016 vendte vi WHO’s arbejde med en ny sorgdiagnose, som sandsynligvis kommer i 2018. Den nye diagnose forventes at kunne bruges ved sorg, som ikke aftager i intensitet et halvt år efter tabet af en elsket, og som kan udvikle sig til en sygdom, der kræver professionel hjælp. Og vi besluttede i forlængelse af dette, at sorg som tema også er meget relevant for Landsforeningen Liv&Død at tage fat på, hvorfor det ville være oplagt som tema for dette årsmøde.”

Inge Nesgaard forsatte:

”Som alle ved, fik Danmark i 2016 et Nationalt Sorgcenter – på baggrund af en politisk erkendelse af, at der i de professionelle fagmiljøer er brug for at få styrket viden, forskning, metoder og kompetencer, så der er mulighed for at forebygge og yde tidlig og kvalificeret hjælp til mennesker med kompliceret sorg.

I Liv&Død vil vi fortsat gerne sætte mere fokus på temaet sorg – bl.a. via vores forskellige anvendte informationskanaler – hjemmesiden, facebook og videncentret Funebariet.

Det er et meget spændende program med yderst kvalificerede oplægsholdere – og jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at vi alle, når vi er igennem dagens program, er beriget på temaet sorg. En berigelse som vi både i bestyrelsen og sekretariatet vil bruge i det videre arbejde i Liv&Død.   

Og inden jeg giver ordet til dagens første oplægsholder, vil jeg sige, at vi har set meget frem til dagen og til at høre jeres oplæg, og jeg vil derfor også sige jer alle tak for, at I har taget imod vores invitation.”

Dagens fire oplæg og oplægsholdere var :

 • Michael Hviid Jacobsen

  Sorgkultur under forandring – fra dødstabu til sorgens genkomst ”
  Nedslag og eksempler på hvordan vores tale om og forståelse af død og sorg har forandret sig samfundsmæssigt over de seneste 100 år.

  v/ Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, Aalborg Universitet, bestyrelsesmedlem i Liv&Død.

 • ”Sorgkultur i Danmark – perspektiver fra en efterladt”
  Sorg er ikke en sygdom – det er en kraft. De døde kommer til at transformere os, ændre hvem vi er. For de døde lever videre indeni os – resten af vores liv. Døden er langt større, end vi tror, siger Esben Kjær, der udover at foreslå en mere konstruktiv, kraftfuld måde at leve med sine døde på, også leverer en krads kritik af omverdens og samfundets forsøg på systematisk at tie de døde og de efterladte ihjel.v/Esben Kjær, radiovært på P1, forfatter til bogen “Min usynlige søn” – og modtager af Liv&Død-prisen sidste år.

 

 • Esben Kjær

  ”Sorg som forandring – sorg som komplikation. Hvad viser forskningen?”
  Sorg er ikke en sygdom, men vores forskning viser, at nogle sørgende bliver syge af sorgen. Hvordan sikrer vi sørgende mennesker god hjælp?

  v/ Mai-Britt Guldin, klinisk psykolog, ph.d, forsker i sorg ved Aarhus Universitet.  

 • ”Som en blæst”
  Om sorg, kliniske diagnoser og tillægsord.v/Bo Snedker Boman, psykolog ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital.

 

Paneldebat

Debat mellem oplægsholderne, Michael Hviid Jacosen, Mai-Britt Guldin og Bo Snedker Boman.

Moderator: Christian Juul Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet og repræsentantskabsmedlem i Liv&Død.

Mai-Britt Guldin

Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med dagens oplæg og efterfølgende paneldebat, og vi i Liv&Død blev endnu engang bekræftet i vigtigheden i, at vi sætter fokus på emnet. Vi glæder os til at arbejde med sorg fremadrettet og vil gøre opmærksom på vores initiativer på området her på hjemmesiden.

Repræsentantskabsmødet

Landsforeningens øverste myndighed er repræsentantskabet, og den 28. april blev der afholdt det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der blev valgt to nye medlemmer ind, hvilke er:

 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet og
 • Ove Gaardboe, Overlæge, seniorkonsulent og projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Christian Juul Busch

Christian Juul Busch, Vibeke Iversen, Ole Hartling, Stig Lynghøj Nielsen, Michael Hviid Jacobsen og Jes Dige blev alle genvalgt for en ny 4-årig periode i repræsentantskabet.

Derudover var Gorm Thusgaard og Trille Skjelborg på valg, men havde begge ikke ønsket genvalg.

Det nye repræsentantskab for det kommende år består af følgende repræsentanter:

 • Inge Nesgaard, Leder af jobcenter, Aalborg (formand)
 • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm (næstformand)
 • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
 • Jørgen Secher, Selvstændig, Kolding
 • Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
 • Ole J. Hartling, Tidligere ledende overlæge, Vejle Sygehus
 • Vibeke Iversen, Kontorchef, Københavns Kommune
 • Connie Engelund, Tidligere direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund
 • Ane Bonderup, Afsnitsleder, Palliativ afdeling, Århus
 • Karen Marie Dalgaard, Tidligere forsker, REHPA, København
 • Gitte Lunding, Centerleder i Kulturcentret Assistens, Videnspædagogisk Aktivitetscenter, København N
 • Jes Dige, Projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Skyggebørn
 • Rikke Høgsted, Cand. Psych. Udviklingschef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri. Medejer af firmaet Høgsted og Middelbo
 • Eva Fryklund, Provstisekretær i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
 • Allan Holmgreen, Psykolog. Direktør og ejer af DISPUK
 • Astrid Waagstein, Advicer, Advice – digitalt kommunikations- og reklamebureau
 • Stine Buje, Forfatter, foredragsholder, projektleder og kommunikationskonsulent, Kræftens Bekæmpelse
 • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
 • Ove Gaardboe, Overlæge, seniorkonsulent og projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet

Repræsentantskabet skal jævnfør foreningens love vælge en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne, og her blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt for en 2-årig periode: Michael Hviid Jacobsen, Jørgen Secher og Inge Nesgaard.

Ole Hartling havde i forbindelse med repræsentantskabsmødet ønsket at udtræde af bestyrelsesarbejdet efter 13 år.

På vegne af såvel repræsentantskabet som bestyrelsen udtrykte formand Inge Nesgaard en stor tak for Ole Hartlings store engagement i såvel repræsentantskab som bestyrelse.

Da Ole Hartling havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, blev Christian Juul Busch valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Og endelig var der også i år formandsvalg, hvor den siddende formand Inge Nesgaard blev genvalgt for endnu en 2-årig periode.