15. maj 2018

Års- og repræsentantskabsmøde i Liv&Død

Landsforeningen Liv&Død afholdt års- og repræsentantskabsmøde den 13. april 2018.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, som arbejder for at nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet. Dette udgangspunkt dannede rammen for de oplæg, drøftelser og beslutninger, som blev taget på foreningens års- og repræsentantskabsmøde.

Årsmøde

Repræsentantskabet afholdt som altid sit årsmøde inden repræsentantskabsmødet.

Til årsmødet var der tre spændende oplæg, som havde hvert sit fokus på døden – og ikke mindst livet.

Dagens tre oplæg og oplægsholdere:

 

Thomas Hansen Beck, hærprovst og feltpræst.

Min Sidste Vilje – hvis jeg falder i forsvarets tjeneste 
v/Thomas Hansen Beck, hærprovst og feltpræst

Thomas Hansen Beck fortalte om Forsvarets særlige udgave af ”Min Sidste Vilje, som bliver udleveret til medarbejdere, der sendes ud på internationale missioner.

Med udleveringen af ”Min Sidste Vilje” får Forsvarets medarbejdere mulighed for at tage stilling til, hvis det værste tænkelige sker, og de dør under udsendelsen. De får hjælp til at tage den svære samtale med de pårørende og få afklaret, om de ønsker at blive begravet eller kremeret, om de vil have en militær begravelse m.m. Det er oftest en feltpræst, der fortæller de kommende udsendte medarbejdere om ”Min Sidste Vilje”. Udover ”Min Sidste Vilje” får Forsvarets udsendte medarbejdere også et donorkort og kuverter til farvelbreve.

Det var oprindeligt Landsforeningen Liv&Død, som tog initiativet til, at Forsvaret fik sin egen udgave af ”Min Sidste Vilje”.

Stine Buje, forfatter, kommunikatør og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død.

Uhelbredelig sygdom – ændrer vores syn på, hvad der er vigtigt i livet
v/Stine Buje, forfatter, kommunikatør og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død

Stine Buje fortalte om sin kommende bog, der skal inspirere os til at leve et liv, hvor vi tager aktivt stilling til, hvad og hvem vi bruger vores tid på i stedet for at lade timerne, ugerne og månederne gå ubemærket hen.

Stemmerne bag fortællingerne i bogen er 15 mænd og kvinder i alle aldre, som er blevet ramt af uhelbredelig sygdom, heriblandt politikeren Ritt Bjerregaard og tv-lægen Charlotte Bøving. I bogen deler de deres tanker om livet i mødet med døden.

Klaus Bo, fotograf.

På rejse med døden
v/ Klaus Bo, fotograf

Klaus Bo har i de seneste syv år rejst verden rundt for at fotografere døderitualer med sit projekt Dead and Alive. Han har været i lande som Nepal og Ghana. Haiti og Indonesien. Indien og Madagaskar.

Oplægget bød på et udpluk af Klaus Bos billeder krydret med eventyrlige historier fra hans mange møder med kulturer og mennesker rundt om i verden.

Klaus Bos billeder har siden oktober 2017 været udstillet i Funebariet, hvor de kan opleves til og med juli 2018.

Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med de spændende oplæg, og vi i Landsforeningen Liv&Død blev endnu engang bekræftet i vigtigheden i at have forskellige perspektiver på døden, hvilket vi også vil være opmærksom på i vores kommende arbejde.

Repræsentantskabsmøde

Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet. Det er et klart ønske, at repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af Landsforeningen Liv&Død.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet blev Bo Snedker Boman valgt ind som nyt repræsentantskabsmedlem.

Eva Fryklund, Rikke Høgsted og Karen Marie Dalgaard blev alle genvalgt for en ny periode i repræsentantskabet.

De nuværende repræsentanter er:
 • Inge Nesgaard, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
 • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
 • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
 • Jørgen Secher, Selvstændig, Kolding
 • Ole J. Hartling, Tidligere ledende overlæge, Vejle Sygehus
 • Vibeke Iversen, Kontorchef, Københavns Kommune
 • Connie Engelund, Tidligere direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund
 • Ane Bonderup, Afsnitsleder, Palliativ afdeling, Århus
 • Karen Marie Dalgaard,Tidligere forsker, REHPA, København
 • Gitte Lunding, Centerleder, Kulturcentret Assistens, Videnspædagogisk Aktivitetscenter, København
 • Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
 • Jes Dige, Projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Skyggebørn
 • Rikke Høgsted, Cand. Psych. Chefkonsulent, Høgsted og Middelboe
 • Eva Fryklund, Provstisekretær i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
 • Astrid Waagstein, Digital rådgiver
 • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
 • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
 • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet
 • Bo Snedker Boman, Psykolog ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospitaler

Repræsentantskabet skal jævnfør foreningens love vælge en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne.

Næstformand Stig Lynghøj Nielsen var på valg og blev genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.

Stig Lynghøj Nielsen var også på valg som næstformand i bestyrelsen og blev genvalgt som næstformand for en ny periode.

Den nuværende bestyrelse er:
 • Formand Inge Nesgaard, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
 • Næstformand Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
 • Bestyrelsesmedlem Jørgen Secher, Selvstændig, Kolding
 • Bestyrelsesmedlem Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
 • Bestyrelsesmedlem Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København

Repræsentantskabsmødet blev traditionen tro indledt med formand Inge Nesgaards beretning, som indeholdt et tilbageblik på året, der er gået. Den efterfølgende debat i repræsentantskabet bar præg af tilfredshed med årets aktiviteter.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet blev der drøftet nogle af de mere langsigtede beslutninger omkring Landsforeningen Liv&Død, som bestyrelsen har arbejdet med i 2017.

Salg af aktier i Begravelse Danmark

Heriblandt blev der orienteret om, at bestyrelsen – for at sikre Landsforeningen Liv&Døds økonomi fremadrettet – har besluttet at sælge foreningens resterende aktier i Begravelse Danmark til Begravelseskassen Danmark. Salget er sket pr. 1.1. 2018.

Arbejdsgruppe med fokus på det fremtidige arbejde

Med baggrund i de kommende års økonomi for Landsforeningen Liv&Død havde bestyrelsen fremsat et forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring, hvad Landsforeningen Liv&Døds fremtidige arbejde og aktiviteter skal være. Forslaget blev vedtaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • 2 fra repræsentantskabet
 • 2 fra bestyrelsen
 • 1 fra sekretariatet

I november 2018 fremlægger arbejdsgruppen deres forslag til bestyrelsen, som arbejder videre med en endelig fremlæggelse og drøftelse til repræsentantskabsmødet i 2019.

Endnu et godt og særdeles konstruktivt repræsentantskabsmøde, hvor der var gode indlæg og meningsudvekslinger mellem indlægsholdere og medlemmer af repræsentantskabet. Dagen blev traditionen tro afsluttet med middag og hyggeligt samvær – og med et på gensyn den 26. april 2019 i Middelfart.