Rundvisninger for uddannelser med børnefokus

Her tog vi hul på samtalen om døden med udgangspunkt i barnet.

Det er altid vigtigt at tage hånd om børnene og give dem mulighed for at sætte ord på det tab, de oplever. Med et besøg i Funebariet kunne den voksne, som arbejder med børn, der har mistet, gøre en stor forskel.

Hvad fik man ud af et besøg i Funebariet?

På vores rundvisninger for alle grupper af studerende inden for det pædagogiske område, tog vi fat på emnet død og begravelse med udgangspunkt i barnet.

Formålet med rundvisningerne var at gøre de studerende fortrolige med, hvordan døden helt praktisk håndteres i Danmark og give værktøjer til, hvordan de gennem deres arbejde kan støtte børn, der mister en kær.

Vi fik åbnet op for emnet døden og fik nye vinkler på, hvordan vi kan hjælpe børn, der mister en mor, far eller bedsteforælder.Underviser på pædagoguddannelsen

Hvordan foregik en rundvisning?

På en rundvisning satte vi fokus på blandt andet:

  • Den voksnes ansvar og rolle i forhold til barnet.
  • Hvordan man sætter ord på død og begravelse over for et barn.
  • Sprogkufferter og andre redskaber til at arbejde med død, begravelse og sorg.

Vi gennemgik også, hvad der sker, når et menneske dør. Hvad tager bedemanden sig af? Og hvordan kan man holde en begravelse?

Vi havde også udstillet en kiste og urner.

Til rundvisningerne arbejdede vi dialogbaseret og havde fokus på deltagelse og variation.

En rundvisning i Funebariet tog ca. 1 – 1 ½ time.

Billeder fra Funebariet

Livets træ i Funebariet

Livets træ i Funebariet

Temaet i dette rum er det sidste farvel og begravelsens ritualer. Her kan du se en kiste, en urne og en gravsten m.m.

Temaet i dette rum var det sidste farvel og begravelsens ritualer. Her kunne man se en kiste, en urne og en gravsten m.m.