Rundvisninger for børn og unge

Her tog vi hul på samtalen om døden sammen med børn og unge og hjalp dem med at få et mere naturligt forhold til døden.

Vi glemmer ofte, at børn og unge kan opleve døden fra en tidlig alder og står uforberedte, når en nærtstående dør.

Hvad fik man ud af et besøg i Funebariet?

Vores rundvisninger for børn og unge i Funebariet gav dem mulighed for at tage hul på de svære emner død, sorg og begravelse, for at hjælpe dem med at kunne tackle død og tab, den dag de selv, eller en de kender, mister.

 • Mange skolelærere besøgte Funebariet og fik rundvisning sammen med deres klasser som en del af undervisningen. Vi havde rundvisninger med både de yngste og de ældste skolebørn.
 • Præster tog konfirmanderne med på et besøg i forbindelse med konfirmationsforberedelserne.

Hvordan foregik rundvisningen?

Gruppen blev vist rundt i udstillingen af en af vores rundvisere og fik lejlighed til at at stille spørgsmål, byde ind med egne tanker og erfaringer – og få svar på meget forskelligt om død og begravelse, fx:

 • Hvad er forskellen på en begravelse og bisættelse?
 • Hvordan ser en kiste og en urne ud?
 • Hvilke gravsteder findes der?
 • Hvordan mindes en kær, der er død?

Der var bl.a. en kiste og urner i udstillingen – og man kunne se vores udgave af Livets Træ, som man kunne sætte blade på med forslag til, hvad der er vigtigt i livet, og hvad man gerne vil nå.

Det var også muligt at høre lydklip med unge, der har mistet.

Rundvisningen tog ca. 1 -1 1/2 time.

Til rundvisningerne arbejdede vi dialogbaseret og havde fokus på deltagelse og variation.

Billeder fra Funebariet

Livets træ i Funebariet

Livets træ i Funebariet

Temaet i dette rum er det sidste farvel og begravelsens ritualer. Her kan du se en kiste, en urne og en gravsten m.m.

Temaet i dette rum var det sidste farvel og begravelsens ritualer. Her kunne man se en kiste, en urne og en gravsten m.m.

Udtalelser fra besøgende i Funebariet

 • Lærer

  Vi har været i Funebariet med mellemtrinnet på Den Grønne Friskole. Vi var meget imponerede over nærværet og kvaliteten hos underviserne. De fik på en time skabt en relation til børnene og et rum for snakke og viden, som var vigtige.

  Børnene oplevede at blive taget alvorligt og bliver klogere på, hvad der konkret sker, når man dør, men også hvordan vi kan tale med hinanden om det. I vores gruppe har flere haft døden tæt inde på døden, og de fik fortalt, hvordan de oplevede sig mødt af de andre, i en meget fin og åben dialog. Som underviser var det rørende at høre børnenes perspektiv, og jeg kan nu bygge videre på den samtale og det rum, der blev skabt i Funebariet.

  Emma, lærer, Den Grønne Friskole

  ×
 • Mor til konfirmand

  Louise fortalte meget levende om turen, og det virker som en meget fin måde at vise børnene om, hvad der skal ske og afmystificere det, så på Louises vegne – tak for en god oplevelse – emnet til trods.

  Mor til konfirmand

  ×